Audyt informatyczny to swoistego rodzaju kontrola przeprowadzana wewnątrz firmy chcącej zbadać swój aktualny stan, czy to oprogramowania, sprzętu czy innych kwestii z obowiązującym prawem, lub też wewnętrznym regulaminem badanej firmy.

Gwałtowny rozwój firmy pociąga za sobą konieczność inwestycji w sprzęt i oprogramowanie, bardzo często niestety zapomina się o odpowiedniej organizacji środowiska pracy, wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej, sporządzenia spisu zakupionych licencji i sprawdzenie czy aktualny stan firmy pokrywa się z prowadzonymi księgami rachunkowymi.

Przejżystość ta pozwala firmie w krótki i sprecyzowany sposób podejmować odpowiednie trafione decyzje zakupowe, oraz podczas ewentualnej kontroli legalności oprogramowania przez instytucje rządowe, uniknąć nieprzyjemności i problemów finansowych związanych z wykryciem oprogramowania pozbawionego licencji.

Kary i konsekwencje użytkowania nielegalnego oprogramowania niejednokrotnie są dla małych firm katastrofalne w skutkach, dla firm większych powodować mogą nieoczekiwane długie przestoje w pracy, konfiskatę sprzętu i kary finansowe.

Najważniejsza w tym miejscu to świadomość osób zarządzających firmą o możliwych zagrożeniach płynących z braku wiedzy o posiadanych zasobach sprzętowych i programowych.

Audyt pozwala Panstwu prześwietlić całą posiadaną infrastrukturę IT, lub tylko jej fragmenty w celu uzyskania wyczerpującej wiedzy na jej temat, w celu zwiększenia produktywności w postaci przemyślanych przyszłych inwestycji oraz uniknięcia potencjalnych problemów.

Więcej w tej kategorii: Legalna firma »