Monitoring przedsiębiorstwa to usługa pozwalająca firmie uzyskać nieprzerwalną ciągłość pracy tzw. up-time infrastruktury informatycznej, szczególnie w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Oferujemy Państwu 24h, 12h, lub 8 godzinny system monitoringu sprzętu i oprogramowania, a także monitoring sieci telefinformatycznych zapewniający łączność z siedzibą firmy lub z jej oddziałami.

Zasada funkcjonowania monitoringu przedsiębiorstwa opiera się na podejmowaniu zawczasu takich działań i procedur, aby możliwe było w jak największy procentowo sposób uniknąć wystąpienia awarii któregoś z elementów całego systemu.

 

W zakres monitoringu wchodzi także natychmiastowa reakcja na pojawienie się czynników utrudniających bądź uniemożliwiających pracę w środowisku informatycznym za pomocą dostępnych form komunikacji z pracownikami firmy.

Decydując się na monitoring przedsiębiorstwa otrzymują Państwo gwarancję sprawnego działania Państwa komputerów, serwerów i systemów sieciowych, a także profesjonalne doradztwo w zakresie konieczności podjęcia inwestycji, aby utrzymać satysfakcjonujący poziom usług wewnątrz firmy.